POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w  urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PartnersPol Group Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej: PartnersPol Group Sp. z o.o.). Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są „stałe” (persistent cookies) pliki cookies. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu PartnersPol stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • __utmz  - Trwałe  -  Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik  (Google Analytics)
  • __utma  - Trwałe  -  Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika (Google Analytics)
  • __utmb  - Trwałe  -  Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie(Google Analytics)
  • __utmc  - Sesyjne  -  Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie (Google Analytics)

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że Administratorem danych osobowych jest właściwa, niżej wymieniona i powiązana biznesowo Spółka, odpowiednio do podjętych przez nie ustaleń (zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO) w zakresie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych:
1. Partners Polska Sp. z o.o. Sp. k. (d. Partners Sp. z o.o) KRS: 0000747318, NIP: 952-13-94-590, z siedzibą w Warszawie; 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
2. Partners Team Sp. z o.o. KRS: 0000557190, NIP: 8341883418 z siedzibą w Łowiczu, Katarzynów 17, 99-400 Łowicz, woj. Łódzkie;
3. Partnerspol Sp. z o.o. KRS: 0000116947, NIP: 5251621995; z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
4. PartnersPol Group Polska Sp. z o.o. Sp. k. (d. PartnersPol Group Sp. z o.o.) KRS: 0000747033, NIP: 5222729448, z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
5. Partners Log Sp. z o.o. KRS: 0000609255, NIP: 522-30-58-476, z siedzibą w Warszawie; 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84
6. MP Group Sp. z o.o. KRS: 0000072538, NIP 8951726054, z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
7. SeeNergy Sp. z o.o. KRS 0000520199, NIP: 522-30-17-939, z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
8. Insieme Sp. z o.o. KRS:0000688006, NIP: 522-309-64-88, z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
9. Luxury Distribution Sp. z o.o. KRS:0000690607, NIP:522-30-98300, z siedzibą w Warszawie: 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
10. Don Caruso Sp. z o.o. KR:S 0000506558, NIP:522-30-14-852, z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
11. Mondial Vending Sp. z o.o. KRS:0000583158 NIP:522-30-42-920, z siedzibą w Warszawie, 020232 Warszawa ul Łopuszańska 84.
12. Bossi&Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000690459, NIP 522-30-98-375; 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 84;
13. EnerGaia Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS:0000506189, NIP:522-30-14-728; 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 84.
Administrator może pozyskiwać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres email oraz nr telefonu. Dane osobowe będą przetwarzane za zgodą osoby wprowadzającej swoje dane, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO. Celem przetwarzania danych jest realizacja zapytań kierowanych do Spółek w zakresie zagadnień i usług oferowanych na stronie www.partnerspol.pl. Dane wprowadzane są za pomocą dedykowanych formularzy w zakładce STREFA KLIENTA. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne, aby udzielić odpowiedzi na zadane pytania.
Realizacja wspólnie uzgodnionych celów i sposobów przetwarzania danych przez Spółki wymaga udostępniania pomiędzy nimi danych osobowych, zawsze w tych sytuacjach, gdy jest
to niezbędne. Podstawą udostępniania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wynikający z potrzeb biznesowych, którymi są odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnego Klienta zainteresowanego ofertą Spółek przedstawianą na stronie internetowej.
Przyjmuje się, że dane osobowe pozyskane na wspomnianym formularzu z zakładki STREFA KLIENTA będą weryfikowane w zakresie zasadności dalszego przetwarzania po okresie 12 mies. bezczynności tej osoby w zakresie korzystania z kontaktów biznesowych do ww. Administratorów.
Między innymi za pośrednictwem zakładki KARIERA przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy w Spółkach. Dane te są przetwarzane przez Spółkę Partners Team Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu (adres: 99-400 Łowicz ul. Katarzynów 17), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, wyłącznie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Podane dane osobowe są udostępniane ww. Spółkom, w celu merytorycznej oceny przydatności kandydata do realizacji zadań właściwej Spółki.
Wymienione dane mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podpisanych umów.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przeniesienia danych osobowych; cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
W zakresie zagadnień ochrony danych osobowych przetwarzanych w Spółkach można zadawać pytania elektronicznie za pośrednictwem adresu mailowego IOD@partnerspol.pl.