4 Najczęstsze błędy popełniane podczas odkleszczania terenu